دکلمه درد شخصی

توضیحات دکلمه:

کاری متفاوت از حسن حاجی قاسمی در قالب غزل، صدای پرشور و عمیق حاجی قاسمی عواطف شعر را به رخ می کشد و دل شنونده را به درد می آورد. ترکیب بی نظیر و جایگیری کلمات در شعر جلوه ای مسحورکننده ایجاد می کند که شنونده را به سفری پر از عشق و درد می برد. این محصول برای کسانی که می خواهند در دنیای شعر گم شوند و احساسات خام ناشی از عشق را احساس کنند عالی است. برای دوستداران شعری که زیبایی ادبیات فارسی را می دانند ضروری است

 
شناسنامه دکلمه درد شخصی

دانلود دکلمه

دانلود رایگان دکلمه درد شخصی با کیفیت 3204 مگابایتدانلود